کلیدواژه‌ها = ایران
رقابت های منطقه ای ژئوپلیتیک در خاورمیانه: پیامدهای آن برای اروپا

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 7-27

10.22080/jpir.2020.2954

قدرت االه بهبودی نژاد؛ سعید بهبودی نژاد


ملاحظات امنیتی ایران در قبال استقلال اقلیم کردستان عراق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 191-220

10.22080/jpir.2020.2949

مرتضی علویان؛ محمد سلمان تبارسوته


عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 9-30

10.22080/jpir.1970.2116

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی


دیپلماسی علمی ایران در آسیای مرکزی

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 103-119

10.22080/jpir.1970.2119

الهه کولایی؛ سارا روا


بررسی پیامدهای قرارداد تسلیحاتی عربستان و ایالات متّحده(2017)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 9-27

10.22080/jpir.2018.1976

اسدالله اطهری؛ محبوبه معصوم نیا


واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 139-165

10.22080/jpir.2017.1837

ناصر فرشادگهر؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور


دیپلماسی علمی ایران در قفقاز جنوبی مطالعه ی موردی: جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-31

10.22080/jpir.2017.1605

الهه کولایی؛ شیوا علی زاده


بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-51

10.22080/jpir.2017.1606

رضا اختیاری امیری؛ محبوبه صالحی خنار


مقایسه ی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 53-77

10.22080/jpir.2017.1607

محمد علی بصیری؛ مجید رضا مومنی؛ الهام استوار


بازدارندگی منطقه ای و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-99

10.22080/jpir.2017.1608

حسن رحیمی روشن