اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 271
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 100

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 101
تعداد مشاهده مقاله 53495
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37801
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
درصد پذیرش 28 %