راهنمای نویسندگان

 

 

راهنمای تهیه و ارسال مقالات

از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقالات، نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله لازم است در قسمت «ورود به سامانه» با وارد کردن اطلاعات و تکمیل فرم، برای ثبت نام اقدام کنند. پس از ثبت نام در سامانه، با نام کاربری و رمز ورود، مقاله خود را ارسال کنند.

الف) محور های الزامی و پیش شرط ها:

·         مقاله باید در حوزه روابط بین الملل باشد؛ 

·         موضوع باید دارای نوآوری، پردازش علمی و متناسب با ضرورت های فعلی و به­ روز سیاست بین الملل باشد؛

·         رعایت اصل بی طرفی علمی؛

·         مقاله باید توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و یا زیر نظر یک استاد تهیه شود.

ب) موضوعات پیشنهادی:

·         مسایل سیاسی، امنیتی نظامی، اقتصاد و فرهنگی در حوزه منطقه­ ای و بین­ المللی؛

·         روابط ایران با کشور­های منطقه، قدرت­ ها و نهاد­های بین ­المللی؛

·         آسیب­ شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی؛

·         بررسی نظریه، اندیشه، ایدئولوژی و یا افکار جهان اسلام و ایران و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی.

 

1.        دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل از مقاله‌های مستخرج از رساله دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته کارشناسی ارشد و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل درصورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

2.       دانشجویان مقطع دکتری نیز نمی­ توانند به تنهایی نویسنده مقاله باشند.

3.       مقاله مستخرج از پایان‌نامه‌ دانشجویی فقط با نام استاد راهنما و دانشجو به‌ صورت مشترک منتشر خواهند شد.

4.       میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) به همراه تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

5.       تعیین نویسنده مسئول مقاله ضروری است. بنابراین، در معرفی نویسنده مسئول دقت شود.

6.       عنوان مقاله بایستی کوتاه، گویا و از محتوای مقاله تنظیم شده باشد.  در عنوان مقاله و چکیده از کلمات اختصاری استفاده نشود.

7.       چکیده فارسی و انگلیسی مقاله در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه ارائه گردد. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش، یافته­ ها و نتایج تحقیق باشد. در پایین چکیده، کلید واژه­ ها ذکر گردد. در این بخش، حداکثر 5 کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبایی نوشته شود.

8.       مقاله ارسال ‌شده در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به‌همراه مقاله ضروری می‌باشد.

9.       مقالات ارسالی با قلم B Lotus، اندازه قلم 14، فاصله خطوط1 و حداقل 6000 کلمه و حداکثر  8000 کلمه باشد و فقط از طریق سامانه نشریه ارسال شود.

10.    شیوه ارجاع در متن مقاله باید به سبک APA (درون متنی) و با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (قوام، 1394: 46) همچنین، شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر باشد.

11.   هیچ کلمه ی  لاتین نباید در متن مقاله وجود داشته باشد. لازم است تلفظ فارسی کلمه در متن اصلی و سپس اصل کلمه لاتین در پاورقی آورده شود. این موضوع شامل کلمه های انگلیسی، روسی و دیگر زبان­ ها است.

12.   این مجله مقاله ترجمه شده و یا صرفاً تئوریک را نمی پذیرد.

منابع فارسی

·         اگر کتاب باشد، عنوان کتاب برجسته Bold و Italic می شود.

-         قوام، عبد­العلی (1390)،  اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت.

·         اگر مقاله باشد، عنوان مقاله در داخل گیومه قرار می گیرد ولی نام فصلنامه برجسته Bold و Italic می شود.

·         برای کتاب و یا مقاله‌ای که دارای دو نویسنده می‌باشند:

-         اطهری، سیدحسین و مسعود درودی (1392)، ‹‹بررسی تطبیقی آزادی از نگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله شهید بهشتی››، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 3، شماره 9، صص 35-20.

·  منابع اینترنتی نیز به سبک مقاله، تنظیم می شوند.

نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال انتشار یا دسترسی)، «عنوان اثر»، قابل دسترسی در: شناسه (آدرس) سایت/ پایگاه.

1391)، «فرصتها و چالش‌های ایران در قفقاز»، http://www.arannews.ir/fa/news/23705.aspx(تاریخ دسترسی: 22/5/1396).

منابع لاتین

·  منابع لاتین نیز به سبک منابع فارسی تنظیم می شوند.

کتاب:

   Maisel, Sandy and Jeffrey Berry (2010),  The Oxford Handbook Of American Political Parties and Interest Groups, New York: Oxford University Press. s

مقاله:

  Herzog, Michael (2015), “Contextualizing Israeli Concerns about the Iran Nuclear Deal”, Policy Note, Vol. 2, No. 26.     6

سایت:

-Aronson, Geoffrey (2015), A New Era in US-Israel Relationship?”http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/08/era-israel-relationship-150808105744195.html.

 

·   در ارجاعات درون متنی، در صورت تکرار مطالب از یک منبع، باید عیناً تکرار شود؛ لذا استفاده از واژه های همان، پیشین و یا  Ibid , op.cit، خودداری شود.

·   در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، مشخص شود، نمونه (قوام، 1395الف: 14)، (قوام، 1395ب: 46)

13.   کلیه تیترهای متن بجز مقدمه و نتیجه گیری، شماره گذاری شوند.

14.   منابع مورد استفاده در فهرست منابع، به ترتیب حروف الفبایی، نام خانوادگی نویسنده شماره گذاری شود.

15.   در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف. اطلاعات جداول نباید به صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه باشد.

ب.  هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

پ.  تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند.

16.   اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد.

17.   فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

18.   مسئولیت صحت و سقم  مطالب مقاله به لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.

19.   با توجه به تصمیم شورای محترم پژوهشی دانشگاه مازندران هزینه چاپ مقاله، به دلیل حمایت از جامعه علمی کشور، رایگان می باشد.

20.    ارسال مقاله فقط از طریق سامانه می باشد.

21.   مقاله باید دارای منابع خارجی بروز باشد.

22.   در تایپ متن دقت لازم صورت گیرد تا متن ارسالی غلط تایپی نداشته باشد. فاصله ­ها و نیم فاصله­ ها به دقت رعایت شوند و پس از هر ویرگول و نقطه یک فاصله گذاشته شود.

23.   تعداد نویسندگان مقاله نباید بیش از 3 نفر باشد.

24.   مجله در ویرایش علمی و ادبی مقاله های ارسالی، ضوابط لازم را اعمال می­ کند.

25.   نویسندگان محترم توجه کنند مقالاتی که به لحاظ شکلی و محتوایی مطابق راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه سیاست و روابط بین­ الملل تهیه نشده باشند، در جلسه هیأت تحریریه مجله مطرح نخواهند شد. همچنین، نویسنده اصلاحات مورد نظر داوران را به دقت و یا به موقع انجام ندهد بر اساس قوانین و مقررات، آن مقاله از لیست سامانه حذف خواهد شد.

 

نشانی:آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

تلفن دفتر نشریه:                                                                                     35302104-011