تماس با ما

نشانی نشریه: مازندران، بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دفتر نشریه فصلنامه سیاست و روابط بین المل  شماره تماس: 01135302104  پست الکترونیک: p.ir@umz.ac.ir 

شما می توانید نظرات پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر برای فصلنامه ارسال نمایید. حتما در فرم مورد نظر نشانی Email خود را درج نمایید.
وب سایت نشریه: http://jpir.journals.umz.ac.ir


CAPTCHA Image