درباره نشریه

 دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌ها و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه روابط بین الملل باشد. این نشریه فعالیت خود را با همکاری اساتید مختلف کشور در حوزه روابط بین الملل آغاز کرده است. فعالیت این نشریه از بهار 1396 طبق پروانه انتشاره نشریه شماره 29619/93 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده است.