مقایسه ی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علامه طباطبا یی

چکیده

شورای امنیت، هرگاه احساس کند که مسئله­ای به عنوان بحران، امنیت و صلح بین­المللی را به خطر می­اندازد وارد می­شود. بحران­های بین­المللی از جمله بحران هسته­ای ایران و کره شمالی، از جمله بحران­هایی هستند که توجه نهادهای بین­المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خود معطوف ساخته است. سوال اصلی این مقاله این است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده هسته­ای ج.ا.ایران وکره شمالی چگونه بوده است. فرضیه­ی ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده اتمی ایران و کره شمالی تبعیض­آمیز بوده است. هدف ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت را در قبال برنامه هسته­ای این دو کشور مورد بررسی قرار دهیم.    یافته­های تحقیق حاکی از آن است که هر دو این کشورها در معرض تحریم­های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تهدیدات نظامی بوده­اند. در حالی که کره شمالی صریحا اعلام نموده خواهان استفاده­های نظامی است، جمهوری اسلامی ایران، همواره اعلام کرده است قصد دارد از انرژی هسته­ای در راه اهداف صلح­جویانه استفاده کند و به NPT پایبند بوده است. این پژوهش با روش مقایسه­ای با مطالعه­ی کتب، مقالات، اسناد و... انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1. چیلکوت، رونالد (1378)، نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: موسسه خدماتی فرهنگی رسا. 2. طلوعی، محمود (1385)، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: چاپ گلرنگ یکتا.چاپ سوم. 3. عالم، عبد الرحمان (1388)، بنیاد های علم سیاست، چاپ بیستم، تهران: نشر نی. 4. غرایاق زندی، داوود (1387)، ایران و مسئله هسته‌ای، تهران:‌ پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرآبادی. 5. غریب‌آبادی، کاظم (1387)، نهضت ملی هسته‌ای، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول. 6. قوام، سید عبد العلی (1391)، سیاست‌های مقایسه‌ای، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت. 7. ممتاز، جمشید (1377)، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ترجمه امیر حسین رنجبریان، تهران: نشر دادگستر. 8. میدانی، سید حسین سادات (1385)، « شورای امنیت و پرونده هسته‌ای ایران :تقابل حاکمیت حقوق بین الملل با صلح بین المللی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیستم، شماره1، بهار.
1. Ambrid N.Shaw(1997),international law,uk: ambridge-niversity press, Lijphart, Arend (1971). ‟Comparative politics and the comparative method”. 2. American Political Science Review 65 (3): doi:10.2307/1955513. JSTOR 1955513. 3. http://www.internationallaw.ir. 4. http://www.securitycouncilreport.org. 5. http://www.securitycouncilreport.org/un-documents. 6. http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/dprk-north-korea. 7. http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search. 8. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions. 9. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions. 10. http://www.world-nuclear.org. 11. http://www1.jamejamonline.ir. 12. https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/iaea-resolutions. 13. martti koskenniemi(1995),‟the police in the temple:order,justice the un;a. dialectical view,”5 european journal of international law,vol.5. 14. Stefan Talmon, ‟The Statements by the President of the Security Council”, Chinese Journal of International Law, 2003, no. 2, p.