اهداف و چشم انداز

 


 

هدف دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

 

 هدف این نشریه ایجاد فضایی علمی برای طرح دیدگاه و تحلیل‌های مربوط به سیاست و روابط بین­الملل، فراهم ساختن امکان تبادل نظر و تعاطی افکار میان صاحب‌نظران مختلف داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف، ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل با مسائل اجرایی سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، و نیز افزایش توان تولیدات علمی کشور می­ باشد. همچنین این فصلنامه تلاش می‌کند تا به عنوان پل ارتباطی بین نخبگان علمی و اجرایی کشور عمل کرده و شکاف میان محافل فکری دانشگاهی و  سیاست‌گذاران کشور را برای ارتقای منافع ملی کشور پر نماید.

 

حوزه فعالیت تخصصی دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل عبارت­ند از:

 

 محور های الزامی و پیش شرط ها:

  •  موضوعات سیاسی و بین­ المللی که در ارتقای منافع جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم داشته باشد؛
  •   یکی از متغیر­های مستقل و یا وابستة عنوان مقاله باید ایران باشد؛
  •    موضوع باید دارای نوآوری، پردازش علمی و متناسب با ضرورت های فعلی و به­ روز سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل باشد؛
  •    رعایت اصل بی طرفی علمی.

 

موضوعات زیر باید در چارچوبه محور­های الزامی فوق تنظیم شود:

 

1.      روابط ایران و با کشور­های منطقه، قدرت­ ها و نهاد­های بین­ المللی در زمینه ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛

2.      آسیب  شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی به منظور ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛

3.      سیاست خارجی دولت ­های مختلف جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای منافع ملی کشور؛

4.      مسایل امنیتی و نظامی در حوزه منطقه ­ای و بین ­المللی در زمینه ارتقا و یا آسیب به منافع ملی ایران؛

5.      بررسی نظریه، اندیشه، ایدئولوژی و یا افکار جهان اسلام و ایران و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی.