کلیدواژه‌ها = روسیه
منافع روسیه و بحران های منطقه قفقاز جنوبی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 167-193

10.22080/jpir.2019.16136.1076

احمد رشیدی؛ ماری ملکی


واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 139-165

10.22080/jpir.2017.1837

ناصر فرشادگهر؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور