کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
پیامدهای ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 123-141

10.22080/jpir.2022.22470.1255

سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد طباطبایی


نگرشی بر چالش های ژئوپلیتیکی ترکیه در قبال شیعیان منطقه (در دوران حزب عدالت و توسعه)

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 113-135

10.22080/jpir.2020.2738

معصومه سالاروند؛ معصومه قالبی حاجیوند؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی


بررسی پیامدهای سیاسی – اقتصادی تنش در تنگه استراتژیک هرمز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 167-188

10.22080/jpir.2020.2740

رضا شاملو؛ عبدالرضا فرجی راد