موضوعات = آسیب شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی به منظور ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران