مؤسسه امریکن اینترپرایز و اثر آن بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،

10.22080/jpir.2021.20789.1192

چکیده

مؤسسه آمریکن اینترپرایز یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌ها در شکل‌دهی سیاست خارجی دولت جمهوری‌خواه ایالات‌متحده است و پژوهش حاضر نیز با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استفاده از نظریه بازی‌ها نقش این اندیشکده در جهت‌دهی به سیاست خارجی امریکا علیه ایران را بررسی می‌کند. در این مقاله، گزارش‌های این اندیشکده با رویکرد تحلیلی-توصیفی در خصوص ایران در شش دسته تفکیک‌شده موردبررسی محتوایی قرارگرفته است. سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران از حجم فعالیت‌های این اتاق فکر محاسبه‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد خطوط سیاستی مؤسسه آمریکن اینترپرایز در مورد ایران در شش حوزه خاورمیانه، اطلاعات، دفاع، تروریسم، امریکای لاتین و مرکز تهدیدهای حساس و بحرانی تأثیر به سزایی در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت ترامپ در خصوص ایران داشته است. با تکیه‌بر داده‌های آماری، حدود ۸۵ درصد از گزارش‌های این مؤسسه متمرکز بر دو حوزه خاورمیانه و تروریسم است که بیشترین تأثیر را در برجسته‌سازی تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ترور سردار سلیمانی و همچنین تدوین راهبرد خروج از برجام توسط دولت ایالات‌متحده داشته است. درنهایت، با بهره‌گیری از نظریه بازی‌ها و تحلیل راهبرد ارائه‌شده از سوی این اندیشکده جهت خروج از برجام نشان داده می‌شود که انتخاب هر گزینه دیگری منجر به کاهش بازده مورد انتظار دولت ایالات‌متحده می‌شود. درنتیجه، خروج از برجام منجر به شکل‌گیری یک تعادل نش در تقابل بین دو کشور می‌شود که هیچ کشوری انگیزه خروج از وضعیت تعادلی موجود را نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات