کلیدواژه‌ها = ترکیه
ظهور و افول جمهوری کُردستان در مهاباد و ساختارهای توزیعی قدرت در سطح منطقه‌ای

دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 179-201

10.22080/jpir.2022.22934.1273

جلال محمودی؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد


نگرشی بر چالش های ژئوپلیتیکی ترکیه در قبال شیعیان منطقه (در دوران حزب عدالت و توسعه)

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 113-135

10.22080/jpir.2020.2738

معصومه سالاروند؛ معصومه قالبی حاجیوند؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی


شیفت پارادایمی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه؛ دلایل و پیامدها

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 85-102

10.22080/jpir.1970.2118

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ ساریسا اردلان