کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
پیامدهای ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 123-141

10.22080/jpir.2022.22470.1255

سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد طباطبایی


ملاحظات امنیتی ایران در قبال استقلال اقلیم کردستان عراق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 191-220

10.22080/jpir.2020.2949

مرتضی علویان؛ محمد سلمان تبارسوته


بازدارندگی منطقه ای و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-99

10.22080/jpir.2017.1608

حسن رحیمی روشن