نویسنده = سیدمحسن میرحسینی
مولفه‌های اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای (در بعد منطقه ای و بین المللی)

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 121-143

10.22080/jpir.1970.2120

سیدمحسن میرحسینی؛ ایرج رحیم پوراصل؛ فاطمه قیمی بشنو