عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا
1. عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-30

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.1970.2116

چکیده
  یکی از دیرپاترین بحران‌های خاورمیانه سیاست منازعه در مناسبات ایران و امریکا طی چهار دهه گذشته است. در طول تاریخ روابط دو کشور عوامل گوناگونی بر چگونگی این روابط تاثیر‌گذار بوده و متاثر از شرایط داخلی، ...  بیشتر
شبکه های تروریسم در ژئوپلیتیک نوین جهانی و استراتژی های مدیریت آن
2. شبکه های تروریسم در ژئوپلیتیک نوین جهانی و استراتژی های مدیریت آن

وحید ذوالفقاری؛ سید فاطمه کیانژاد

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2018.2234

چکیده
  نظام بین الملل و پویش های گوناگون روابط بین الملل از یک سو در تلاش برای تولید نظم و ساختاری نوین می باشد تا ضمن همسویی با منطق مسلّط سیاسی- اقتصادی بین الملل، چارچوب سیاسی-حقوقی پایداری را هژمون نماید. ...  بیشتر
استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستان از منظر حقوق بین‌المل
3. استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستان از منظر حقوق بین‌المل

علی اکبر رزمجو؛ محدثه رزمجو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2018.2235

چکیده
  بیوتروریسم ، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسیب رسان گفته می شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری زا ، شامل انواعی از میکروارگانیسم ها و یا سموم بیولوژیک انجام می پذیرد ...  بیشتر
بررسی تطبیقی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی
4. بررسی تطبیقی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

محمد جواد رنجکش

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2018.2157

چکیده
  با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تأثیر گذاری این مؤلفه در کشورهای مختلف و بویژه اثربخشی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی از جمله زبان،تاریخ،دین و اشتراکات فرهنگی دیگر، نگارنده ...  بیشتر
شیفت پارادایمی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه؛ دلایل و پیامدها
5. شیفت پارادایمی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه؛ دلایل و پیامدها

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ ساریسا اردلان

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.1970.2118

چکیده
  با به قدرت رسیدن اسلام گرایان ترکیه در سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه، الگویی از سیاست گذاری خارجی توسط رهبران سیاسی این کشور تحت عنوان رویکرد پساکمالیستی شکل گرفت. تصمیم گیران حزب عدالت و توسعه در ...  بیشتر
دیپلماسی علمی ایران در آسیای مرکزی
6. دیپلماسی علمی ایران در آسیای مرکزی

الهه کولایی؛ سارا روا

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.1970.2119

چکیده
  دیپلماسی علمی مفهومی است که در قرن بیست و یکم، به سبب پیشرفت های فنّاورانه در حوزه های مختلف دانش بشری مطرح شده و بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. به طور کلّی این مفهوم به همکاری های علمی دولت ها و ملّت ...  بیشتر
مولفه‌های اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای (در بعد منطقه ای و بین المللی)
7. مولفه‌های اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای (در بعد منطقه ای و بین المللی)

سیدمحسن میرحسینی؛ ایرج رحیم پوراصل؛ فاطمه قیمی بشنو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-143

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.1970.2120

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی راهبرد دفاعی ج.ا.ایران از منظر اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تدافعی می‌باشد. غرب، اهداف دفاعی ج.ا.ایران را در جهت افزایش نسبی قدرت در خاورمیانه ...  بیشتر