نشانی نشریه: مازندران، بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دفتر نشریه فصلنامه سیاست و روابط بین المل  شماره تماس: 01135302104  پست الکترونیک: p.ir@umz.ac.ir 

شما می توانید نظرات پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر برای فصلنامه ارسال نمایید. حتما در فرم مورد نظر نشانی Email خود را درج نمایید.


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image