آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 155
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 40

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 24207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13448
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 185 روز
درصد پذیرش 25 %