آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 176
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 52

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 76
تعداد مشاهده مقاله 27238
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16106
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
درصد پذیرش 27 %