دوره 3 (1398)
دوره 2 (1397)
دوره 1 (1396)

خلاصه آمار و اطلاعات دو فصلنامه

(28 آذر ماه 1399)

خلاصه استاندارد نام مجله: JPIR

تعداد دوره ها 4 
تعداد شماره ها 7

تعداد مشاهده مقاله 20,169 
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9,616

تعداد مقالات ارسال شده 122 

تعداد مقالات رد شده 25 

تعداد مقالات پذیرفته شده 37

نسبت مقالات پذیرش یافته به داوری شده 3,648

تعداد روز برای اولین اقدام: 1

تعداد روز برای پذیرش مقاله 188

درصد پذیرش 27

نسبت مشاهده بر مقاله 324,906

نسبت دریافت فایل بر مقاله 162,140

تعداد پایگاه‌های نمایه شده 13

کشور محل چاپ: ایران

وضعیت چاپ: کاغذی (محدود) و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی- انگلیسی

شکل دریافت مقاله: فقط از طریق سامانه

هزینه چاپ مقاله: ندارد

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

استفاده از سامانه مشابهت‌یاب: بلی (سمیم نور)

دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل به شماره ثبت 74110 مورخ 1393/11/20 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد.

 دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود.

 آثار قابل پذیرش در دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل: 1) مقالات پژوهشی 2) مقالات ترویجی

 

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

 

فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم تعهد اخلاقی را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

 دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 

 دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند. 

 


 

نوع دسترسی به مقالات دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل به‌صورت «باز» می‌باشد. 


 با کمال مسرت به استحضار می رساند که دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه گردیده است .
 

مشخصات کلی دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: دانشگاه مازندران
 • شاپا چاپی:   2538-564X
 • شاپا آنلاین: 2717-0551
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش مقاله‌ها: 27 درصد
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: روابط بین الملل
 • نوع فصلنامه: تخصصی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 7 هفته

 

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

 

ارزیابی سیاستِ نهادهای بین المللی در قبالِ اپیدمیِ کرونا در ایران (با تاکید بر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی)
1. ارزیابی سیاستِ نهادهای بین المللی در قبالِ اپیدمیِ کرونا در ایران (با تاکید بر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی)

سعید چهرآزاد؛ مریم فخرآبادی؛ فاطمه بائی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2020.19893.1155

چکیده
  همه گیریِ جهانی کووید-19 موجبات آن را فراهم نمود تا از این طریق بتوان ابعادِ گونا‌گون این بحران جهان‌گستر را مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد. یکی از مواردی که برای کشورمان بسیار مهم تلقی می شود، مقولۀ سیاستگذاریِ ...  بیشتر
استراتژی نظامی ناتو درمنطقه خاورمیانه پس از 11 سپتامبر2001 تاکنون و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران
2. استراتژی نظامی ناتو درمنطقه خاورمیانه پس از 11 سپتامبر2001 تاکنون و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران

محسن جمشیدی؛ مهدی احمدی؛ میر ابراهیم صدیق

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.19618.1139

چکیده
  چکیده : پس از حوادث یازده سپتامبر تاکنون ناتو یکی از مهمترین بازیگران مداخله‌گر در منطقه بوده و نقش تعیین کننده‌ای در ساختار امنیتی آن داشته است.ایجاد فضای جدید ژئوپلیتیک و گسترش حریم امنیتی برای کشورهای ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی عمومی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه
3. بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی عمومی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه

محمدباقر حشمت زاده؛ حمیدرضا حمیدفر؛ یاسر قائمی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.19720.1145

چکیده
  نوشتار حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در تدوین راهبرد ایران و ترکیه در قبال سوریه و تحولات آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت ...  بیشتر
رویکرد نوین روسیه نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
4. رویکرد نوین روسیه نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

محسن غریبی؛ میثم قهرمانی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.19889.1153

چکیده
  سیاست‌ روسیه نسبت به منطقه خلیج‌فارس، به‌ویژه از آغاز هزاره دوم تاکنون، ضمن توجه به بعضی از اهداف تاریخی و همچنین تحت تأثیر تحولات داخلی و سازوکارهای جدید منطقه‌ای و جهانی؛ شامل انگیزه‌های جدیدی ...  بیشتر
سیاست خارجی روسیه درقبال کشورهای دریافت کننده کمک در بحران کووید-19؛ فرصتها و چالشها
5. سیاست خارجی روسیه درقبال کشورهای دریافت کننده کمک در بحران کووید-19؛ فرصتها و چالشها

عارف بیژن؛ اکبر ولی زاده

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.19920.1158

چکیده
  با تهدیدِ تحمیل شده بر جامعه‌ی جهانی به واسطه‌ی شیوعِ ویروسِ‌کرونا (کووید- 19)، رویکردِ برخی کشورها و نحوه برخورد آنها با این بحرانِ جهانی قابل توجه است. به ویژه اینکه در پرتو سیاست‌های هوشمندانه‌ی ...  بیشتر
واکاوی سیاست خارجی ترامپ نسبت به افغانستان با تأکید بر توافق‌نامه صلح با طالبان در سال 2020
6. واکاوی سیاست خارجی ترامپ نسبت به افغانستان با تأکید بر توافق‌نامه صلح با طالبان در سال 2020

مهدی هدایتی شهیدانی؛ میلاد سلمانزاده؛ محمدرضا بابایی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20888.1195

چکیده
  با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بحران افغانستان که از سال 2001 بر سیاست خارجی واشنگتن سایه افکنده است، وارد مرحله جدیدی شد. نکته قابل توجه در این مرحله پذیرش رسمی طالبان به عنوان ...  بیشتر
درک رفتار افکار عمومی در سیاست خارجی معاصر
7. درک رفتار افکار عمومی در سیاست خارجی معاصر

وحید ذوالفقاری

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20953.1197

چکیده
  افکار عمومی به مثابه بخشی از زیست سیاسی جوامع و کارگزار روشنگر، شرّ ضروری در سیاست خارجی است. در حالی که رهیافت سنتی با توجیه رازوارگی به عنوان ضرورت سیاست خارجی، تلقی رسانه های جمعی به عنوان عقل منفصل ...  بیشتر
دیاسپورا و واسازی حاکمیت دولت ملی در روابط بین‌الملل معاصر
8. دیاسپورا و واسازی حاکمیت دولت ملی در روابط بین‌الملل معاصر

محسن کشوریان آزاد؛ سید علی منوری منوری

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20323.1171

چکیده
  مسئله حاکمیت دو‌لت‌ها در گسترۀ تحولات روابط بین‌الملل همواره یکی از مباحث اساسی مورد بحث اندیشمندان روابط بین‌الملل بوده است. بعد از پایان جنگ سرد و عینیت یافتن جهانی شدن، حوزه مفهومی و نظری روابط ...  بیشتر
مؤسسه امریکن اینترپرایز و اثر آن بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
9. مؤسسه امریکن اینترپرایز و اثر آن بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

رضا بخشی آنی؛ مجید عباسی(اشلقی)؛ هانیه دانشور

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20789.1192

چکیده
  مؤسسه آمریکن اینترپرایز یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌ها در شکل‌دهی سیاست خارجی دولت جمهوری‌خواه ایالات‌متحده است و پژوهش حاضر نیز با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استفاده از نظریه بازی‌ها نقش این اندیشکده ...  بیشتر
بازخوانی توماس هابز در روابط بین الملل: واقع گرا یا خردگرا؟
10. بازخوانی توماس هابز در روابط بین الملل: واقع گرا یا خردگرا؟

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.21075.1205

چکیده
  عموما در دیرینه شناسی نظریه یا مکتب رئالیسم،به هابز، ماکیاول یا در متون کلاسیک به کاتیلیای هندی،مکتب شون دزو در چین و در آراء اسلامی به ابن مقفع استناد می شود.ضرورت طرح چنین آرائ و اندیشه هایی را می توان ...  بیشتر
تبیین عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس
11. تبیین عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس

رضا شاملو

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.21005.1203

چکیده
  امروزه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از عوامل ژئوپلیتیکی نسبت به اتخاذ راهبردهای مناسب در راستای منافع ملّی خود اقدام نمایند. منطقه خلیج‌فارس و کشورهای پیرامونی آن‌ یکی از مناطق حساس و راهبردی ...  بیشتر
ساختار نظام سیاسی چین: رویکردی نهادی به زمینه تصمیم‌سازی
12. ساختار نظام سیاسی چین: رویکردی نهادی به زمینه تصمیم‌سازی

فریبرز ارغوانی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.21471.1223

چکیده
  یکی از زمینه‌های مغفول در مطالعه کشورها در دانش روابط بین‌الملل بررسی و توجه به ویژگی‌های نظام‌های سیاسی و ترتیبات نهادی آن‌هاست. . از زمانی که بحث ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین‌المللی ...  بیشتر
تأملی انتقادی به چالش های امنیتیِ روابط اقتصادی ایران و افغانستان
1. تأملی انتقادی به چالش های امنیتیِ روابط اقتصادی ایران و افغانستان

حسین فرزانه پور؛ ناصر یوسف زهی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1838

چکیده
  تقویت و ثبات مناسبات اقتصادی کشورهای یک منطقه، تا حدِّ زیادی منوط به رفع چالش‌های امنیتیِ آنان است. این مهم، درخصوص تعاملات بازرگانیِ ایران و افغانستان نیز که در منطقه ای تنش زا واقع شده اند، صِدق می ...  بیشتر
مولفه‌های اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای (در بعد منطقه ای و بین المللی)
2. مولفه‌های اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای (در بعد منطقه ای و بین المللی)

سیدمحسن میرحسینی؛ ایرج رحیم پوراصل؛ فاطمه قیمی بشنو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 121-143

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.1970.2120

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی راهبرد دفاعی ج.ا.ایران از منظر اندیشه‌های دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تدافعی می‌باشد. غرب، اهداف دفاعی ج.ا.ایران را در جهت افزایش نسبی قدرت در خاورمیانه ...  بیشتر
واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه
3. واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه

ناصر فرشادگهر؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 139-165

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1837

چکیده
  روسیه در چارچوب سیاست اوراسیاگرایی، به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه و دستیابی به اهداف و منافع مسکو است. بدین جهت خود را به یک بازیگر کلیدی و مؤثّر در بحران سوریه مبدّل کرد. فعّالیت‌های ...  بیشتر
بررسی روابط نظامی عربستان و آمریکا و نقش آن در کنشگری منطقه ای عربستان
4. بررسی روابط نظامی عربستان و آمریکا و نقش آن در کنشگری منطقه ای عربستان

اصغر جعفری ولدانی؛ حدیث آسمانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 93-115

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1835

چکیده
  عربستان سعودی و ایالات ‌متّحده ی امریکا، دهه‌های طولانی است که روابط گسترده ی خود را در همه ی عرصه‌ها ازجمله نفت و اسلحه به شکلی تنگاتنگ و استراتژیک حفظ نموده‌اند. عربستان مهم‌ترین واردکننده ی تسلیحات ...  بیشتر
استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستان از منظر حقوق بین‌المل
5. استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستان از منظر حقوق بین‌المل

علی اکبر رزمجو؛ محدثه رزمجو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2018.2235

چکیده
  بیوتروریسم ، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسیب رسان گفته می شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری زا ، شامل انواعی از میکروارگانیسم ها و یا سموم بیولوژیک انجام می پذیرد ...  بیشتر
پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت
1. پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت

معزالدین باباخانی تیموری؛ محمد فائقی؛ اعظم قربانخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20271.1170

چکیده
  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در پی یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ رخ داده پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در پی داشته و برگزیت می‌تواند اثرات مهمی در آینده اتحادیه اروپا بگذارد. دراین تحقیق با ...  بیشتر