رویکرد امنیت انرژی اتحادیه اروپایی نسبت به مسئله نارکوتروریسم در آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22080/jpir.2019.13588.1086

چکیده

ذخایر انرژی آسیای مرکزی توجه بازیگران مهم بین‌المللی را به سمت خود جلب کرده است. با این حال، ایجاد امنیت مسیرهای انتقال انرژی و تامین آن به منظور بهبود کارایی شریان صنعت و اقتصاد نیز از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این بازیگران محسوب می‌شود. نارکوتروریسم یا به عبارت دیگر تهدیدهای ناشی از فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در آسیای مرکزی موجب شده تا امنیت این منطقه با مشکلات جدی مواجه شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی تأثیرات نارکوتروریسم بر امنیت انرژی اتحادیه اروپایی انجام شده و اطلاعات لازم را از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری کرده است. سوال اصلی مقاله آن است که، نارکوتروریسم چگونه امنیت انرژی اتحادیه اروپایی را با مشکل جدی روبرو می‌کند؟ و مهم‌ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در قالب تأمین امنیت انرژی در آسیای مرکزی چیست؟ فرضیه مقاله آن است که گروه‌های افراطی در آسیای مرکزی به منظور تقویت نیروها و خرید تسلیحات، از قاچاق موادمخدر به عنوان یک منبع درآمد مستمر استفاده کرده و امنیت این منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند. در سوی مقابل واکنش اتحادیه اروپایی در مقابل این تهدیدها به منظور تأمین امنیت مسیر انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا از طریق طرح‌هایی همچون همکاری با شورای اروپایی، ناتو، سازمان همکاری‌های اروپا از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


آجیلی هادی و بهادرخانی محمدرضا(1393)،«اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 10، صص155-129.
اخوان کاظمی مسعود(1395)،«تحلیل زمینه­های سیاسی و اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 11، شماره1، صص 21-1.
اعظمی، هادی و دبیری، علی‌اکبر(1391)، «ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های ژئوپولیتیکی ایران در آسیای مرکزی»، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 40، صص 46- 25.
پوراحمدی، حسین(1386)،«اقتصاد سیاسی بین­الملل و تغییرات قدرت آمریکا»،مرکزپژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
موسوی سیدمحمد و همکاران(1391)،«تأثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره80، ص196-147.
مرادی، مهدی و خیری، مصطفی (1395)، «انتخاب عقلانی و رجحآن‌های فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 96.
نیاکویی سیدامیر و همکاران(1390)،«سیاست انرژی اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به روسیه»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 1، ص226-193.
واعظی محمود(1389)،«دیپلماسی انرژی ایران و قدرت­های بزرگ در خلیج فارس»، ویژه­نامه نفت و سیاست­خارجی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
Batsaikhana, Uuriintuya  and Dabrowski, Marek (2017), "Central Asia — twenty-five years after the breakup of the USSR", Russian Journal of Economics,  Vol. 3, Issue 3, , Pp. 296-320.
Bjo rnehed Emma (2004),"Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror"Global Crime, Vol. 6, No. 3&4, August–November 2004, Pp. 305–324.
Boonstra Jos&Panella Riccardo (2018),"The European Union (EU) can play a positive role in Central Asia by offering an alternative to Russia and China; helping countries build their societies and diversify their economies; and supporting regional cooperation", http://voicesoncentralasia.org/three-reasons-why-the-eu-matterstocentralasia.
Botobekov Uran (2016), "Kyrgyzstan's Self-Defeating Conflict with Moderate Islam", https://thediplomat.com/2016/06/kyrgyzstans-self-defeating-conflict-with-moderate-islam.
Cornell Svante E& Engvall Johan (2017),"The EU and Central Asia: Expanding Economic Cooperation, Trade, and Investment", http://isdp.eu/publication/eu-central-asia-expanding-economic-cooperation-trade-investment.
Grigoriadis, Ioannis N (2010), "The Nabucco Project: Implications for the EU Strategic Energy Review", in book: "Think Global Act European: The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union", Notre Europe, Editors: Elvire Fabry, Gaëtane Ricard-Nihoul.
Harvey, Fiona(2016). "Europe places bets on natural gas to secure energy future", https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/europe-places-bets-on-natural-gas-to-secure-energy-future.
Kaura, Vinay (2018),"Uzbekistan ups its involvement in Afghanistan", https://www.mei.edu/publications/uzbekistan-ups-its-involvement-afghanistan.
Kennedy,Rachael (2019),"What is Europe's approach to repatriating ISIS members? | Euro news answers",                            https://www.euronews.com/2019/03/07/what-is-europe-s-approach-to-repatriating-isis-members-euronews-answers.
Kenton,Will (2019), "Mercantilism",https://www.investopedia.com/terms/m/mercantilism.asp.
Kukeyeva,Fatima&et al (2016),"Security threats and challenges in the post-soviet Central Asia: religion-based extremism on case study of ISIS", Global Journal onHumanites & Social Sciences, Issue 4, Pp. 857-864.
Lemon Edward (2018),"Through an examination of the available evidence and drawing on fieldwork in the region since 2014, Edward Lemon discusses the threat posed by terrorism in the region and beyond it, in Russia, Turkey, Europe, and the US", http://voicesoncentralasia.org/assessing-the-terrorist-threat-in-and-from-central-asia.
McCoy W.Alfred (2018),"How the heroin trade explains the US-UK failure in Afghanistan", https://www.theguardian.com/news/2018/jan/09/how-the-heroin-trade-explains-the-us-uk-failure-in-afghanistan.
Mironova Vera (2019),"The New Face of Terrorism in 2019, Forget the Middle East—it’s time to prepare for attacks from the former Soviet Union". Foreign Policy,2019/01/01.
Mirovalev Mansur (2018),"Do Central Asian leaders use ISIL threats for political gain?",https://www.aljazeera.com/indepth/features/central-asian-leaders-isilthreatspolitical-gain-180820221522285.html.
Mohammadov, A. H & Ashrafi, Morteza (2017), "Investigating the Challenges of Religious Extremism in Central Asia and Its Impact on the National Security of the Surrounding nations",QUID 2017, pp. 2789-2796, Special Issue N°1.
Müftüler-Baç Meltem& BaşkanDeniz (2011), "The Future of Energy Security for Europe: Turkey's Role as an Energy Corridor", Middle Eastern Studies, 47: 2, Pp. 361 — 378.
Olcott, Martha Brill (2017),"Terrorism, Religion and State policy in Central Asia", https://doc-research.org/2017/03/terrorism-religion-state-policy-central-asia.
Omelicheva Mariya Y(2018), "Mapping the Terrorism/Trafficking Nexus in Central Asia", Prepared for the Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society November 2016 Princeton University.
OmelichevaMariya Y.  et al (2018),"Drug trafficking can support terrorist activity, but not in ways most believe", https://phys.org/news/2018-02-drug-trafficking-terrorist-ways.html.
Satubaldina Assel (2018), "Radicalization, drug trafficking, environments are key EU-Central Asia security challenges, say experts and officials", https://astanatimes.com/2018/02/radicalisation-drug-trafficking-environment-are-key-eu-central-asia-security-challenges-say-experts-and-officials.
Virkkunen, J. (2017) "Economic Aspects of Migration from Central Asia in Russia", RUDN Journal of Economics, Vol. 25, No. 1, Pp. 102-111.
Wintour Patrick (2019),"Trump: EU must take back 800 Isis fighters captured in Syria",https://www.theguardian.com/world/2019/feb/17/islamic-state-isis-baghuz-trump-calls-on-european-allies-to-take-800-fighters-captured-in-syria.
WoodyChristopher (2017),"Heroin is driving a sinister trend in Afghanistan", https://www.businessinsider.com/taliban-controlofheroindrugproductiontraffickinginafghanistan-2017-10.