نوروز و همگرایی فرهنگی در حوزه ی تمدّنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نوروز نخستین روز از فروردین ماه و جشن ملّی و کهن ایرانیان محسوب می‏شود. این جشن از عصری به عصر دیگر انتقال یافته و تا به امروز همچنان ایرانیان پیوند عمیق خود را با آن حفظ کرده‏اند. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته در زمینه ی فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران محسوب می‌شود. این آیین علاوه بر ایران در دیگر کشورهای حوزه تمدّن ایرانی از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای همجوار ایران در غرب و شرق؛ مثل عراق، ترکیه، کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس، پاکستان و حتّی مناطق دیگر ازجمله بالکان و شبه قارّه هم جشن گرفته می‌شود. پرسش اصلی که در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از رویکرد نظری سازه‌انگاری به آن پاسخ داده خواهد شد این است که چگونه می‏توان از آیین نوروز برای گسترش همکاری میان کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران بهره گرفت؟ فرضیه ای که برای پاسخ به سؤال اصلی مطرح می شود این است که آیین نوروز می‌تواند مبنای تعاملات همکاری‌ جویانه ی کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران (به‌خصوص در حوزه ی فرهنگی) قرار گیرد و سبب شکل‌گیری هویت و به دنبال آن منافع مشترک میان آنها شود. زیرا این شاخص‌ها و مؤّلفه‌های مشترک فرهنگی می‌تواند مبنای فرآیند یادگیری اجتماعی پیچیده قرار گیرد و در این فرآیند، کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران از طریق تعامل همکاری‌جویانه ی فرهنگی با یکدیگر، منافع و ترجیح‌های جدیدی را کسب می‌کنند. برای بررسی این موضوع، مقاله ی حاضر از دو مبحث تشکیل خواهد شد: در مبحث نخست با استفاده از رویکرد نظری سازه‌انگاری و با تأکید بر مفهوم ایران فرهنگی تلاش می‌شود جایگاه آیین نوروز به عنوان بستری برای همگرایی فرهنگی در کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران تبیین شود و در مبحث دوم هم پیشنهادها و راهکارهایی به منظور گسترش همکاری فرهنگی میان کشورهای حوزه ی تمدّنی ایران بر اساس ظرفیت آیین نوروز ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. . خان‌محمدی، کریم (1388)، «عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان»، فصلنامه مطالعات ملی، سال دهم، شماره 2.

  1. شعبانی، رضا (1378)، آداب و رسوم نوروز، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی.
  2. قاسمی، حاکم (1390)، «تأثیر نظام بین‏الملل بر واگرایی ملت‏ها در حوزه ایران فرهنگی» در فرهنگ، هویت و تمدن از چشم‌انداز ایران فرهنگی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
  3. گورزی، حسین(1387)، چکیده مقالات همایش بین‌المللی ایران فرهنگی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
  4. مصاحب، غلامحسین (1374)، دایره‏المعارف فارسى، تهران، شرکت سهامى کتاب‏هاى جیبى.
  5. نظری، علی‌اشرف(1390)، «ایران فرهنگی، هویت و تمدن: ظرفیت‌سنجی معرفتی»، در فرهنگ، هویت و تمدن از چشم‌انداز ایران فرهنگی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
  6. نظری، علی‌اشرف(1390)، فرهنگ، هویت و تمدن از چشم‌انداز ایران فرهنگی. تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
  7. Michael, Jaclyn (2003), Celebrating Nowruz, Harvard University: Center for the Middle Eastern Studies.
  8. خبر آنلاین، (تاریخ مشاهده 15/8/ 1391)، قابل دسترسی در: www.khabaronline.ir
  9. خبرگزاری فارس، (تاریخ مراجعه 15/8/ 1391) قابل دسترسی در: www.farsnews.com
  10. سایت خبری تحلیلی تابناک، (تاریخ مراجعه 19 مهر 1391). قابل دسترسی در: www.tabnak.ir
  11. همشهری آنلاین، (تاریخ مراجعه 15/8/1391) قابل دسترسی در: www.hamshahrionline.ir