نویسنده = جلال محمودی
ظهور و افول جمهوری کُردستان در مهاباد و ساختارهای توزیعی قدرت در سطح منطقه‌ای

دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 179-201

10.22080/jpir.2022.22934.1273

جلال محمودی؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد