نویسنده = مجید عباسی اشلقی
برجام و تأثیربخشی بر الگوی همکاری-رقابت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 113-127

10.22080/jpir.2018.2052

مجید عباسی اشلقی؛ مهرداد فلاحی برزکی