بحران آب و امنیت منطقه‌ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها
1. بحران آب و امنیت منطقه‌ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سارا اتابکی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-34

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1831

چکیده
  بحران آب با گذشت زمان در منطقه ی خلیج فارس به یکی از عناصر موجد وضعیت خطرناک از لحاظ سیاسی تبدیل شده و این امر محتمل به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه چندان دور، یک عامل زیست‌محیطی مثل کمبود آب ممکن است ...  بیشتر
نقش رسانه های بین المللی در زایش و تکامل یک گفتمان بین المللی
2. نقش رسانه های بین المللی در زایش و تکامل یک گفتمان بین المللی

عباس اسدی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-61

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1833

چکیده
  این مقاله با رویکرد نظری و با روش توصیفی ــ تحلیلی کوشیده است تا به این سؤال اصلی تحقیق پاسخ دهد که رسانه ها، به خصوص رسانه های بین المللی، چگونه گفتمان های بین المللی را به وجود می آورند و آنها را دچار ...  بیشتر
آسیب شناسی صدور انقلاب اسلامی ایران به اروپا بر اساس نظریه ی گفتمان
3. آسیب شناسی صدور انقلاب اسلامی ایران به اروپا بر اساس نظریه ی گفتمان

علی باقری دولت آبادی؛ حسین فخرایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-91

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1834

چکیده
  مقایسه ی انقلاب ایران با انقلاب فرانسه و روسیه گویای آن است که انقلاب ایران به اندازه ی دو انقلاب دیگر نتوانسته بر کشورهای اروپایی تأثیرگذار باشد. این درحالی است که در ایران انقلابیون از همان ابتدا به ...  بیشتر
بررسی روابط نظامی عربستان و آمریکا و نقش آن در کنشگری منطقه ای عربستان
4. بررسی روابط نظامی عربستان و آمریکا و نقش آن در کنشگری منطقه ای عربستان

اصغر جعفری ولدانی؛ حدیث آسمانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-115

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1835

چکیده
  عربستان سعودی و ایالات ‌متّحده ی امریکا، دهه‌های طولانی است که روابط گسترده ی خود را در همه ی عرصه‌ها ازجمله نفت و اسلحه به شکلی تنگاتنگ و استراتژیک حفظ نموده‌اند. عربستان مهم‌ترین واردکننده ی تسلیحات ...  بیشتر
بازخوردهای فرهنگ شیعی و نماد عاشورا بر مواضع مقامات ایران در موضوع هسته ای (1392-1384 )
5. بازخوردهای فرهنگ شیعی و نماد عاشورا بر مواضع مقامات ایران در موضوع هسته ای (1392-1384 )

مجید روحی دهبنه؛ سجاد مرادی کلارده

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1836

چکیده
  فرهنگ و نقش آن در حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی ،به ویژه با ظهور نظریات سازه-انگاری و انتقادی در روابط بین الملل از اهمّیت به سزایی برخوردار شده است. در سیاست خارجی ایران نیز به ویژه در موضوع هسته ای، نقش ...  بیشتر
واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه
6. واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه

ناصر فرشادگهر؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-165

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1837

چکیده
  روسیه در چارچوب سیاست اوراسیاگرایی، به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه و دستیابی به اهداف و منافع مسکو است. بدین جهت خود را به یک بازیگر کلیدی و مؤثّر در بحران سوریه مبدّل کرد. فعّالیت‌های ...  بیشتر
تأملی انتقادی به چالش های امنیتیِ روابط اقتصادی ایران و افغانستان
7. تأملی انتقادی به چالش های امنیتیِ روابط اقتصادی ایران و افغانستان

حسین فرزانه پور؛ ناصر یوسف زهی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2017.1838

چکیده
  تقویت و ثبات مناسبات اقتصادی کشورهای یک منطقه، تا حدِّ زیادی منوط به رفع چالش‌های امنیتیِ آنان است. این مهم، درخصوص تعاملات بازرگانیِ ایران و افغانستان نیز که در منطقه ای تنش زا واقع شده اند، صِدق می ...  بیشتر