جهانی‌شدن ارزهای مجازی و حکمرانی اقتصادی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22080/jpir.2020.2804

چکیده

 امروزه با گسترش مجازی شدن اقتصاد درنتیجه جهانی‌شدن، دنیای اقتصاد با پدیده‌ای نوین به نام ارزهای مجازی روبرو شده است. اندیشیدن حول تأثیر این نوع ارزها بر اقتصاد از زمان پیدایش بیت کوین به‌عنوان نخستین ارز مجازی تا به امروز یکی از اصلی‌ترین خلاءهای پژوهش در حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. هدف این مقاله بررسی جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن‌ها بر حکمرانی اقتصادی دولت‌ها است؛ بنابراین نوشتار حاضر با طرح این پرسش که بیت کوین و ارزهای مجازی چه ویژگی‌هایی در عصر جهانی شدن دارند؟ و چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی دولت‌ها می‌توانند داشته باشند؟ ضمن بررسی اقتصاد سیاسی و جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن‌ها بر حکمرانی اقتصادی دولت‌ها به‌عنوان محور پژوهش، با اتکا به روش توصیفی - تبیینی ویژگی‌های این ارزها را در مواردی مانند غیرمتمرکز بودن، عدم توانایی کنترل و نظارت دولت بر آن و حذف نیاز به‌واسطه برای انتقال پول معرفی می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که حکمرانی اقتصادی دولت‌ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می‌کنند (همراهی، ممنوعیت یا عدم سیاست‌گذاری) می‌تواند ذیل هر یک از این موارد با شدت و ضعف همراه باشد.


 
جهانی‌شدن، مجازی شدن اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، بیت کوین، ارز مجازی.

کلیدواژه‌ها