راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه (مطالعه موردی انگلستان و فرانسه 2018 -2011)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 1-32

10.22080/jpir.2019.2555

رضا اختیاری امیری؛ مختار صالحی؛ عصمت عارفی


رقابت های منطقه ای ژئوپلیتیک در خاورمیانه: پیامدهای آن برای اروپا

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 7-27

10.22080/jpir.2020.2954

قدرت االه بهبودی نژاد؛ سعید بهبودی نژاد


دیپلماسی علمی ایران در قفقاز جنوبی مطالعه ی موردی: جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-31

10.22080/jpir.2017.1605

الهه کولایی؛ شیوا علی زاده


بحران آب و امنیت منطقه‌ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-34

10.22080/jpir.2017.1831

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سارا اتابکی


بررسی پیامدهای قرارداد تسلیحاتی عربستان و ایالات متّحده(2017)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 9-27

10.22080/jpir.2018.1976

اسدالله اطهری؛ محبوبه معصوم نیا


عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 9-30

10.22080/jpir.1970.2116

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی


جهانی‌شدن ارزهای مجازی و حکمرانی اقتصادی دولت

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 29-68

10.22080/jpir.2020.2804

فریبرز ارغوانی؛ سعید میراحمدی


منابع انرژی و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دریای خزر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 24-47

10.22080/jpir.2018.2048

ماری ملکی؛ علی‌اکبر جعفری


محرک های اقتصادی ابتکار جاده و کمربند چین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 29-57

10.22080/jpir.2020.2948

سجاد بهرامی مقدم


تحولات نظام بین الملل پس از جنگ سرد و تنوع جدید موازنه قوا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-51

10.22080/jpir.2017.1691

رضا سیمبر؛ تاج الدین صالحیان


بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-51

10.22080/jpir.2017.1606

رضا اختیاری امیری؛ محبوبه صالحی خنار


تبیین کنش امنیتی و الگوی رفتاری ناتو در قبال تروریسم

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 49-77

10.22080/jpir.2018.2049

منصور رحمانی؛ ناصر خورشیدی


منطقه گرایی در آفریقا از منظر مکتب کپنهاگ

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 65-86

10.22080/jpir.2019.15777.1068

رحمت حاجی مینه؛ علیرضا وزین


مقایسه ی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 53-77

10.22080/jpir.2017.1607

محمد علی بصیری؛ مجید رضا مومنی؛ الهام استوار