کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی ساختاری
واکاوی روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران سوریه

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 139-165

10.22080/jpir.2017.1837

ناصر فرشادگهر؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور