کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
بررسی پیامدهای سیاسی – اقتصادی تنش در تنگه استراتژیک هرمز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 167-188

10.22080/jpir.2020.2740

رضا شاملو؛ عبدالرضا فرجی راد


بحران آب و امنیت منطقه‌ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-34

10.22080/jpir.2017.1831

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سارا اتابکی