کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
رقابت های منطقه ای ژئوپلیتیک در خاورمیانه: پیامدهای آن برای اروپا

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 7-27

10.22080/jpir.2020.2954

قدرت االه بهبودی نژاد؛ سعید بهبودی نژاد


ملاحظات امنیتی ایران در قبال استقلال اقلیم کردستان عراق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 191-220

10.22080/jpir.2020.2949

مرتضی علویان؛ محمد سلمان تبارسوته


دولت ـ ملت سازی ابتر ریشه بحران‌های اخیر خاورمیانه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 279-310

10.22080/jpir.2020.2955

محمدرامبد فرهودی مقدم؛ عبدالعلی قوام


راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه (مطالعه موردی انگلستان و فرانسه 2018 -2011)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 1-32

10.22080/jpir.2019.2555

رضا اختیاری امیری؛ مختار صالحی؛ عصمت عارفی


بحران آب و امنیت منطقه‌ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها

دوره 1، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-34

10.22080/jpir.2017.1831

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سارا اتابکی