نویسنده = عبدالعلی قوام
دولت ـ ملت سازی ابتر ریشه بحران‌های اخیر خاورمیانه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 279-310

10.22080/jpir.2020.2955

محمدرامبد فرهودی مقدم؛ عبدالعلی قوام