واکاوی تاثیر جهانی شدن و ارتباطات بر سیاست خارجی (ابعاد و رویکردها)
1. واکاوی تاثیر جهانی شدن و ارتباطات بر سیاست خارجی (ابعاد و رویکردها)

معزالدین باباخانی تیموری؛ مهدی الماسی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.19781.1147

چکیده
  جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، جغرافیای اجتماعی را چنان متحول می سازد که حتی مسایل داخلی و خارجی به یکدیگر گره می خورد. به طوری که واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت ...  بیشتر
پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت
2. پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت

معزالدین باباخانی تیموری؛ محمد فائقی؛ اعظم قربانخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22080/jpir.2021.20271.1170

چکیده
  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در پی یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ رخ داده پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در پی داشته و برگزیت می‌تواند اثرات مهمی در آینده اتحادیه اروپا بگذارد. دراین تحقیق با ...  بیشتر